گذشته

از اولین بار پرده‌برداری در دو شهر هوشی مین و هانویِ ویتنام در سال ۱۳۸۹، این نمایشگاه معتبر معماری در دو قاره به نمایش در آمده است. با پیشتازی ویتنام، سانتیاگو دو شیلی، ریو دو جانیرو، نانجینگ و پکن در ادامه آمدند. مکان‌های برجسته‌ای که میزبان این نمایشگاه بوده‌اند شامل موزه ملی چین در پکن، بزرگترین ساختمان موزه در جهان، و موزه هنرهای معاصر برزیل، اثر چشمگیر اسکار نیمایر در خلیج ریو دو جانیرو، می‌باشند.

این شهرها تا به حال میزبان نمایشگاه ما بوده­‌اند:
هوشی‌مین شهر | هانوی | سانتیاگو دو شیلی | ریو دوژانیرو | پکن | نانجینگ