شیلی

سانتیاگو دو شیلی

۲۰ فروردین تا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، موزه هنرهای معاصر (MAC Quinta Normal)

موزه هنرهای معاصر (MAC Quinta Normal) در سانتیاگو دو شیلی با حمایت سفارت آلمان میزبان نمایشگاه “طراحی با گفت و شنود” بود.