برزیل

ریو دوژانیرو

۱۶ خرداد تا ۱۵ تیر ۱۳۹۱، موزه هنرهای معاصر در نیتِروی

نمایشگاهی از جی ام پی . فون گِرکان، مارگ و شرکا تحت حمایت سفیر جمهوری فدرال آلمان در برزیل در موزه هنرهای معاصر شهر نیتروی به نمایش گذاشته شد.