اخبار


پروژه‌ها و چشم‌اندازهایی برای ایران

این نمایشگاه با ایده اصلی “چشم‌انداز آینده‌ی ایران” پروژه‌های ساخته‌ شده و طرح‌های آینده‌نگر جی ام پی را ارائه می‌دهد. برای فرودگاه پیشین قلعه مرغی، […]