ایده

طراحی با گفت و شنود

معماری خوب در گفت ‌و شنود پدید می‌آید و مسؤولیت اجتماعی می‌پذیرد. تنها در صورت طرح پرسش‌های درست درباره‌ی یک پروژه ساختمانی می‌توان به پاسخی بهینه دست‌یافت. این پرسش‌ها اغلب پرسش‌هایی نامعمول هستند، گاهی ساده به نظر می‌آیند، اغلب به نظر می‌آید که ناهمگنی را همگن می‌کنند. نمایشگاه از نمونه‌های انتخاب شده از کارهای جی ام پی بهره می‌گیرد تا نشان دهد که چگونه روند طراحی گفتمانی می‌تواند پاسخی معمارانه برای این پرسش‌های خاص پیدا کند.

بنیان‌گذاران

نمایشگاه در حرکت “طراحی با گفت‌وشنود – پاسخ‌های معماری” توسط دفتر معماری آلمانی فون گرکان، مارگ و شرکا (gmp) طرح شده است. با بیش از ۵۰۰ کارمند در یازده دفتر، جی ام پی در سراسر جهان فعال است. از زمان تاسیس در سال ۱۳۴۴، این شرکت معماری بیش از ۵۰۰ پروژه را در سرتاسر جهان به انجام رسانده است.