اخبار

“باغ شهر تهران”: طرح‌های دانشجویی برای یک مرکز فرهنگی

سفر علمی به ایران جهت آمادگی برای کارگاه معماری aac در شهریور ماه ۱۳۹۶ © Fariborz Rahimi Nedjat

در سپتامبر سال ۲۰۱۷، آکادمی غیر انتفاعی فرهنگ معماری (aac) که توسط جی ام پی بنیانگذاری شده، در همکاری با بنیاد معماری میرمیران ایران، کارگاهی تحت عنوان “باغ شهر تهران” برگزار کرد. هدف طراحی در چارچوب طرح جامع پیشنهادی جی ام پی بود که برای فرودگاه سابق قلعه مرغی در تهران پیشنهاد شده است؛ این فرودگاه یک فضای باز ۲۷۰ هکتاری در قلب کلان‌شهر تهران است که از زمان تعطیلی فرودگاه به شکل بایر رها شده بود. ایده طرح جامع پیشنهادی جی ام پی استفاده از این فضا را، به عنوان پارکی برای همه شهروندان تهران، به سبک یک باغ ایرانی توصیه کرده است. وظیفه مشخص ۲۰ دانشجوی بورسیه‌ی آلمانی و ایرانی طراحی یک مرکز فرهنگی برای بخشی از این منطقه بود.

پیش از شروع کارگاه‌ آموزشی، در یک سفر شش روزه به ایران، شرکت‌کنندگان توانستند تصویری از معماری و فرهنگ ایرانی به دست آورند. آنها در تهران و اصفهان از ساختمان‌های سنتی و هم نوین دیدار کردند. در هفته های پس از بازگشت، تحت راهنمایی پروفسور فولکوین مارگ و مهندس هوبرت نینهوف، دانشجویان طرح‌های خود را در نمایشگاهی در استودیوی aac در محل این بنیاد در راین‌ویل‌تراس هامبورگ ارائه کردند.

رویداد‌ها و اطلاعات بیشتر